Tip: sta eens stil bij je personeel op Nationale Secretaressedag

Sinds enige jaren is het fenomeen van de┬áNationale Secretaressedag steeds meer in zwang in Nederland. We zijn overigens niet het enige land dat hieraan doet, want overgewaaid uit Amerika staan veel meer Europese werkgevers stil bij hun dikwijls meest dichtbij staande staf. Mijns inziens verdient elke assistent een extra pluim – al ben ik bang … Read more