Tip: sta eens stil bij je personeel op Nationale Secretaressedag

1Sinds enige jaren is het fenomeen van de Nationale Secretaressedag steeds meer in zwang in Nederland. We zijn overigens niet het enige land dat hieraan doet, want overgewaaid uit Amerika staan veel meer Europese werkgevers stil bij hun dikwijls meest dichtbij staande staf. Mijns inziens verdient elke assistent een extra pluim – al ben ik bang dat het gros van de werkgevers eraan voorbijgaat hoe belangrijk een secretaresse eigenlijk wel niet is.

7Een deel van die degradatie heeft te maken met het enorm hoge percentage van vrouwen in deze beroepsgroep. Had het vroeger nog veel aanzien en status om secretaris te zijn, met de invulling van inmiddels 99 procent vrouwen in een functie als deze is de status evenredig gedaald. Jammer hoe weinig rekenschap wij mannen eigenlijk geven voor een daling in aanzien als dit – en dat terwijl wij er als collectief zelf verantwoordelijk zijn (geweest). Ik poog een lans te breken voor het beroep, voortkomend vanuit een sociaal en breed gedragen overtuiging dat het ergens niet ‘klopt’ en een oprechte waardering voor mijn eigen secretaresse.

Investeer in je assistent – zowel op intellectueel niveau als wat cadeaus betreft

5Ooit las ik het toch vrij choquerende feit dat ongeveer twaalf procent van de secretaresses dat – let wel – op Nationale Secretaressedag überhaupt een cadeautje krijgt, dit zelf moet bestellen. Waar is het decorum hier gebleven? Ikzelf pak altijd uitgebreid uit op deze dag, omdat ik het niet meer dan normaal vind mijn assistent in het zonnetje te zetten met een echt persoonlijk cadeau. Bloemen vind ikzelf weinig persoonlijk en daarom zorg ik altijd voor een andere insteek, een waarvan ik weet dat het mijn assistent dat jaar heeft beziggehouden – bijvoorbeeld een nieuwe passie die zich bij haar heeft aangediend. Het schijnt dat bijna de helft van de secretaresses een carrièreswitch overweegt of wenste in het verleden een andere beroepskeuze te hebben gemaakt – en dus denk ik dat je het echt leuk moet houden voor je assistent en haar bijvoorbeeld de ruimte moet geven zich te ontwikkelen op de terreinen die voor haar interessant zijn. Investeren moeten we dus, en dan niet alleen in cadeaus opNationale Secretaressedag